Badanie kulawizn


Przypadki z kulawizną można ogólnie podzielić na rutynowe, które pojawiają się stosunkowo często u koni i mają charakterystyczny obraz kliniczny oraz złożone, wymagające dłuższej analizy. Dokładna ocena kulawizny może wymagać hospitalizacji konia, w czasie której wykonuje się dokładne i czasochłonne badania. W ich skład wchodzi szczegółowe badanie kliniczne, komputerowe badanie oceniające biomechanikę ruchu oraz szereg badań dodatkowych, takich jak RTG, USG czy też znieczulenie diagnostyczne nerwów, stawów lub kaletek.
Dokładne zbadanie kulawizny i postawienie trafnej diagnozy zajmuje czasami dużo czasu. Jest to związane ze złożonością przypadków, w których często problemy dotyczą różnych partii ciała. Jest to typowa sytuacja u koni sportowych. Dyscyplina sportowa determinuje także określone skłonności do kontuzji. Dlatego dla wygody każdej ze stron, rekomendujemy często przywiezienie konia do naszej Kliniki. Właściciel jest wtedy zwolniony z długiego asystowania lekarzowi, a nasz zespół ma czas i optymalne warunki do przeprowadzenia badania.
Niezwykle ważnym elementem profilaktyki oraz leczenia kontuzji jest prawidłowe „prowadzenie” kopyt oraz właściwie dobrane podkucie. Nasza Klinika ściśle współpracuje z podkuwaczami, którzy stanowią ważny element w leczeniu ortopedycznym koni.


logo-na-stronę

Klinika Weterynaryjna EQUI-VET oferuje profesjonalny, skuteczny i otwarty serwis dla naszych klientów i ich zwierząt, szukając zawsze najlepszych rozwiązań. Skoncentrowana jest na diagnostyce i leczeniu koni, a także małych zwierząt.