Badanie parazytologiczne


Zalecamy przeprowadzanie regularnego badania kału koni w sezonie pastwiskowym. Instrukcja dotycząca pobierania i dostarczenia prób zawarta jest w zakładce FAQ.

Koszt 1-4 próbek : 30 zł/próbę

Koszt 5 i więcej próbek : 25 zł/próbęlogo-na-stronę

Klinika Weterynaryjna EQUI-VET oferuje profesjonalny, skuteczny i otwarty serwis dla naszych klientów i ich zwierząt, szukając zawsze najlepszych rozwiązań. Skoncentrowana jest na diagnostyce i leczeniu koni, a także małych zwierząt.