Interna


Jesteśmy przygotowani do badania i leczenia koni w różnych kierunkach, w tym schorzeń neurologicznych, oddechowych, wątroby i układu moczowego, kolek i innych problemów natury pokarmowej, problemów z utratą masy ciała, chorób źrebiąt etc. Jesteśmy wyposażeni w laboratorium, które może działać 24h/dobę a wyniki uzyskiwać natychmiast. Dodatkowo posiadamy nowoczesny ultrasonograf, wideoendoskop i inne urządzenia diagnostyczne, które odgrywają dużą rolę w procesie rozpoznania chorób wewnętrznych. Jednocześnie utrzymujemy bezpośredni kontakt ze specjalistami z dziedziny histopatologii, którzy udzielają nam dokładnej i szybkiej interpretacji po pobraniu biopsji.

Jesteśmy wyposażeni w izolatkę dla koni, w której możemy hospitalizować szczególnie trudne przypadki chorobowe, w tym choroby zakaźne.logo-na-stronę

Klinika Weterynaryjna EQUI-VET oferuje profesjonalny, skuteczny i otwarty serwis dla naszych klientów i ich zwierząt, szukając zawsze najlepszych rozwiązań. Skoncentrowana jest na diagnostyce i leczeniu koni, a także małych zwierząt.